Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Издавање на фактури и барање за субвенција

ПОЧЕТНА Издавање на фактури и барање за субвенција

ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРИ И БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА

Издавање на фактури и барање за субвенција 
Ги молиме сите советници односно, советодавни претпријатија, да при изработка на фактурите односно, барањата- доследно ги почитуваат упатствата за издавање на фактури. Исто така проверете ги упатствата за издавање на фактури за невработени лица.

Активните претпријатија (корисници на советување) ги информираме, дека пред исплата на фактурата на советникот треба да проверат дали фактурата е испоставена во согласност со Упатството, и да го опоменат советникот на битни неправилности односно, грешки. Припремата на барањето за исплата на субвенција е должност на корисникот на советувањето, што значи, дека самите одговараат за правилноста на барањето и за сите неопходни прилози. Проверете ги упатствата за доставување на барање на исплата на субвенција.

Важна информација : Важност на ваучерот и рок за доставување на фактури и барања.