Контакт

ПОЧЕТНА Контакт

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

ДИРЕКТОР

 • Љупчо Довичински
 • Ljupco@apprm.gov.mk

ОПШТИ,ПРАВНИ ,ФИНАНСИСКИ РАБОТИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 • Маја Петрова
 • mpetrova@apprm.gov.mk
 • Билјана Блажевска
 • biljana@apprm.gov.mk
 • Љиљана Вуковиќ
 • ljilja@apprm.gov.mk
 • Ениса Дрндар
 • enisa@apprm.gov.mk

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА , МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ НА ПРОГРАМИ

 • Маја Тасева
 • maja@apprm.gov.mk
 • Елеонора Божиновска
 • eleonora@apprm.gov.mk

ПРОМОЦИЈА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА

 • Маријан Стојчев
 • marjan@apprm.gov.mk
 • Никола Таневски
 • nikola@apprm.gov.mk
 • Горан Димовски
 • goran@apprm.gov.mk
 • Мухамед Амети
 • muhamed@apprm.gov.mk

КОНТАКТ ЛИЦЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР И ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 • Маја Петрова
 • mpetrova@apprm.gov.mk

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ

 • Маја Петрова
 • prijavi@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 105)

Контакт инфо

Адреса Кеј Димитар Влахов 4, 1000 Скопје, П. Фах 657

Имејл: apprm@apprm.gov.mk

Тel.: +389 (0)2 3120 132

Факс: +389 (0)2 3135 494