Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Контакт

ПОЧЕТНА Контакт

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

ДИРЕКТОР

 • Имер Имери
 • imer.imeri@apprm.gov.mk
 •  

ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ 

 • Маја Петрова
 • mpetrova@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 105)
 • Ениса Дрндар Улач
 • 02/ 3120132 (локал 110)
 • enisa@apprm.gov.mk
 • Зија Рустеми
 • zija@apprm.gov.mk

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА , МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ НА ПРОГРАМИ

 • Маја Тасева
 • maja@apprm.gov.mk
 • Елеонора Божиновска
 • eleonora@apprm.gov.mk

ПРОМОЦИЈА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА

 • Никола Таневски
 • nikola@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 103)
 • Маја Цветановска
 • maja.cvetanovska@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 103)
 • Горан Димовски
 • goran@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 110)
 • Мухамед Амети
 • muhamed@apprm.gov.mk

КОНТАКТ ЛИЦЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 • Маја Петрова
 • mpetrova@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 105)

 

 

 

АРХИВА

Мајлинда Халими

02/ 3120132 (локал 101)

 

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 • Ениса Дрндар Улач
 • 02/ 3120132 (локал 110)
 • enisa@apprm.gov.mk

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ

 • Маја Петрова
 • prijavi@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 105)

 

 

 

КОНТАКТ ЛИЦЕ СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ

 • Никола Станковски
 • nikola.stankovski@apprm.gov.mk
 • 02/ 3120132 (локал 101)

Контакт инфо

Адреса Кеј Димитар Влахов 4, 1000 Скопје, П. Фах 657

Имејл: apprm@apprm.gov.mk

Тel.: +389 (0)2 3120 132

Факс: +389 (0)2 3135 494