Вести

ПОЧЕТНА Вести

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1, ПКФ-COVID за поднесување на апликации за директна финасиска поддршка

ЈАВЕН ПОВИК БР.1 за поднесување на апликации за директна финасиска поддршка на трговски друштва и трговци поединци регистрирани во Република Северна Македонија од Посебниот кредитен фонд
Повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги во рамки на програмската активност “Ваучерски систем на советување“

Врз основа на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2020 година (Службен весник бр. 18/2020), Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија, објавува: ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги во рамки на програмската активност “Ваучерски систем на советување“
Повеќе
Следна