Вести

ПОЧЕТНА Вести

ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги во рамки на програмската активност “Ваучерски систем на советување“

Врз основа на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2020 година (Службен весник бр. 18/2020), Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија, објавува: ЈАВЕН ОГЛАС за субвенционирање на советодавни услуги во рамки на програмската активност “Ваучерски систем на советување“
Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/2020 за пријавување и избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото за реализација на програмската активност

ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/2020 за пријавување и избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото за реализација на програмската активност
Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр. 1/2020 за пријавување и избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото за реализација на програмските активности

Врз основа на член 22 од Законот за основање на Агенцијата за претприемништво на Република Македонија (Сл. весник бр. 60/03, 161/09, 171/10, 41/14, 64/18); член 12 од Статутот на Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија, Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2020 година (Сл. Весник 18/2020), Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија, објавува:
Повеќе

Lorem Iposum 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
Повеќе