Oбуки за наставници и професори од средните училишта и факултети

Објавено на - октомври 18 , 2023

 

Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија организираше обуки за наставници и професори од средните училишта и факултети кои го предаваат предметот претприеништво и бизнис, со цел зголемување на нивните капацитетите за најновите претприемачки трендови, проширување на нивните знаења и вештини поврзани со претприемачкото учење.

Link - https://www.facebook.com/apprmak/posts/pfbid0rLSBszc15xhReLRJzamewxStuKQmYnSyVfCgmEuU2ZEwqSkMUE2DgYd4mPk2NWAUl