ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ - САМОВРАБОТУВАЊЕ 2022

Објавено на - мај 17 , 2022
 

ПРОГРАМА  “ПОДРШКА  ЗА  САМОВРАБОТУВАЊЕТО (ПРЕТПРИЕМНИШТВО)“

 

 

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ

УСЛОВИ И ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ

 

 

 

I. НАЗИВ НА ПРОГРАМСКАТА АКТИВНОСТ

Подршка  за  Самовработувањето (Претприемништво)

 

II. ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Број на оценети бизнис планови:                1900

Датум на започнување на договорот:        01ти Јуни 2022

Датум на завршување на договорот:         30ти Декември 2022

Начин на работа: Работа од дома, Скопје, Република Северна Македонија

Линк кон огласот (.pdf)