Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
 

Самовработување 2024 - ЦИКЛУС 1 

Апликација за пријавување на Советници и Апликанти

 

 
 

 

 

 

 

Информација за јавниот повик
за стандардизирани менторски услуги 2024

 
 

За нас

Кои сме ние?

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Северна Македонија. ... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2021- та година ...повеќе