Инфо точки

ПОЧЕТНА Инфо точки

Регионален Центар Скопје

Фондација за развој на мали и средни претприемништва

    ул. Ѓуро Стругар 15а 1000 Скопје
    Директор: Светлана Киревска

    тел/факс (02) 3239 053 и 3298 065
    Е-маил: recs@recs.org.mk
    Овластен советник - организатор : Благојче Трифуновски

Регионален Центар Струмица

Фондација за развој наr мали и средни претпријатија

   ул. 11 Октомври бб  2400 Струмица
   Директор: Марија Ташева
   тел/факс (034) 349 320
   Е-маил: rcsr@t-home.mk
   Овластен советник - организатор : Марија Ташева


Регионален Центар Битола

Фондација за развој на мали и средни претпријатијa

 

 Бул. 1 Мај бб 7000 Битола
Директор: Драган Дамјановски
тел/факс (047) 228 153 и 202 420
Е-маил: rcbt@t-home.mk
Овластен советник - организатор :Гоце Петровски


Регионален Центар Куманово

 

Фондација за развој на мали и средни претпријатија

 

ул. Илинденска бб
1300 Куманово
Директор: Димитар Ташевски
тел/факс (031) 416 102 и 437 050
Е-маил: razvojku@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Димитар Ташевски

Регионален Центар Велес

 
Фондација за развој на мали и средни претпријатија

 

 

ул. Димитар Влахов 57
(хотел Вила Зора)
1400 Велес
Директор: Анита Самарџиева
тел/факс (043) 212 130
Е-маил: rcve@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Анита Самарџиева

ЕСА Тетово

 
Фондација за поддршка на претпријатија

 

ЈНА бр.18
1220 Тетово
Директор:   Салајдин Идризи
тел    (044) 350 960
факс (044) 350 961
Е-маил: esate@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Јакуп Абдии

ЕСА Охрид

 
Фондација за поддршка на претпријатија

 

 

Булевар Туристичка бб  (п.фах 129)
6000 Охрид
Директор Тони Цветаноски
тел (046) 260 187
факс (046) 262 025
Е-маил: esaoh@t-home.mk

Овластен советник - организатор :
Елизабета Петанова