Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Инфо точки

ПОЧЕТНА Инфо точки

Регионален Центар Скопје

Фондација за развој на мали и средни претприемништва

Бул. Партизански одреди бр.17, влез 3 (мезанин), 1000 Скопје
Директор: Светлана Киревска
Советник организатор: Евгенија Лисичова
Тел/факс: (02) 3239 053 и 3298 065
 Мобилен: 070 720 580,   071 530 548
E-mail: recs@recs.org.mk
 

Регионален Центар Струмица

Фондација за развој наr мали и средни претпријатија

ул. 11 Октомври бб
2400 Струмица
Директор: Марија Ташева
Советник-организатор: Марија Ташева
Тел/факс: (034) 349 320
Мобилен: 071 201 068
E-mail: rcsr@t.mk
 

 

Регионален Центар Битола

Фондација за развој на мали и средни претпријатијa
 

Директор: Гоце Петровски
Советник-организатор: Гоце Петровски
Тел/факс (047) 202 420
Мобилен: 075 677 304; 070 269 219
E-mail: rcbt@t.mk


Регионален Центар Куманово

Фондација за развој на мали и средни претпријатија

ул. Илинденска бб
1300 Куманово
Директор: Димитар Ташевски
Советник-организатор: Димитар Ташевски
Мобилен: 078 300 605
E-mail: razvojku@t.mk


Регионален Центар Велес

Фондација за развој на мали и средни претпријатија

ул.  Димитар Влахов 27
1400  Велес
Директор:Анита Самарџиева
Советник-организатор: Анита Самарџиева

Мобилен: 075 326 667
E-mail: rcve@t.mk


ЕСА Тетово

Фондација за поддршка на претпријатија

Илинденска бб, Блок 87/13 лок. 2
1220 Тетово
Директор: Неби Јусуфи
Советник-организатор:Јакуп Абдии
Тел/факс: (044) 350 960
Мобилен: 070 224 005; 070 329 256

 

 

 

ЕСА Охрид


Фондација за поддршка на претпријатија

Булевар Туристичка бб   (п.фах 129)
6000 Охрид
Застапник: Мимоза Поповска
Советник-организатор: Елизабета Петанова
Мобилен: 070 391 664, 070 261 012
E-mail: fpp-oh@t.mk

 

 

Фондација Албиз

Регионален Центар Скопје 2*
Фондација за развој на 
образование и култура „АЛБИЗ“, 1000 Скопје
Ул. 20 бр. 97, Сарај
Директор: Бесир Дерњани
Тел/факс: (02) 2057 632
Мобилен: 071 329 468
E-mail: info@albiz.org.mk   

 

Овластен советник - организатор :
Бесир Дерњани