wholesale jerseys
  classic Ugg boots discount fashion handbags p90x ed hardy clothing
Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
мапа на сајтот
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Календар


 Според Законот:
Ние сме национален координатор за
секторот за МСП,

Според ангажманот:
Ќе се обидеме да го оправдаме тоа.

 

АППРМ 

Програма 2018
Извештај за работењето на АППРМ за 2017 -та година


Извештај за имплементација на ВАУЧЕРСКИОТ систем на советување за 2017 - та година


Странски експерти за домашни компанииVIBE - Venture Initiative in the Balkan EUROPEFINNO


InterValue


DOCSMES

 

UPDATED 10.04.2018

 

Самовработување 2018 - ЦИКЛУС 1  

Апликација за пријавување на Советници и Апликанти

 
   

 

 
   

 

 
 
 
 
© AППРМ, 2005
  • http://www.apprm.gov.mk/sliki/newcl020.asp