Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Програми и стратешки планови

Програмски активности

Јавни набавки

Извештаи за работата на АППРМ

Мисија на Агенцијата

Огласи

Програми и стратешки планови

Стратешки план 2018-2020 ...

Програма на АППРМ 2017 ...

Програма на АППРМ 2016 ...

Програма на АППРМ 2015 ...

Програма на АППРМ 2014 ...

Програма на АППРМ 2013 ...

Измени на Програма на АППРМ 2013 ...

Програма на АППРМ 2012 ...

Измени на Програма на АППРМ 2012 ...

Програма на АППРМ 2011 ...

Програма на АППРМ 2010 ...

врв на страната

© AППРМ, 2005