Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Програми и стратешки планови

Програмски активности

Јавни набавки

Извештаи за работата на АППРМ

Мисија на Агенцијата

Огласи

Извештаи за работата на АППРМ

 

Годишен извештај за работата на АППРМ за 2014 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата на АППРМ за 2013 година ... (.pdf)

Годишен извештај за работата на АППРМ за 2012 година ... (.pdf)

врв на страната

© AППРМ, 2005