Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Програми и стратешки планови

Програмски активности

Јавни набавки

Извештаи за работата на АППРМ

Мисија на Агенцијата

Огласи

Програмски активности

Нефинансиски форми на поддршка на
претприемништвото и малото стопанство

 • деловно поврзување во земјата и странство
 • прибирање, обработка и доставување на информации
 • организирање специфични обуки и консултантски услуги
 • оранизирање трибини, конференции и бизнис форуми
 • спроведување програми за соработка со одделни земји
 • спроведување останати домашни развојни проекти


Финансиски форми на поддршка на
претприемништвото и малото стопанство

 • кофинансирање договорени проекти за потребите
  на Агенцијата кои се спроведуваат преку
  институционалната инфраструктура на
  претприемачки центри
 • кофинансирање развојни проекти во соработка
  со домашни и странски инвеститори и донатори
 • кофинансирање последипломски студии
  од областа на претприемништвото

врв на страната

© AППРМ, 2005