Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Програми и стратешки планови

Програмски активности

Јавни набавки

Извештаи за работата на АППРМ

Мисија на Агенцијата

Огласи

За нас

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Македонија. ... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2015- та година ...повеќе

 

Закон за основање  на АППРМ ...

Измени на Законот за основање  2009 ...

Измени на Законот за основање  2010 ...

Измени на Законот за основање  2014 ...

Статут на АППРМ ...

Правилник за Внатрешна организација на АППРМ ...

Правилник за Систематизација на АППРМ ...

Измени на правилникот за Систематизација ...

Органограм ...

Листа на информации од Јавен карактер ...

Политика за квалитет ...

 Родово буџетска изјава ... 

 

врв на страната

© AППРМ, 2005