Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ

Самовработување III

VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа

DOCSMES

ФИНО

new-MENTOR

EIICM

INTERVALUE

Градење на капацитетите ...

АППРМ - GTZ ПРОЕКТ за Техничка / експертска помош

06.10.2005 - 15.03.2006
АППРМ - GTZ ПРОЕКТ за Техничка / експертска помош

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ со техничка и финансиска помош од Владата на Сојузна Република Германија - GTZ проект за трансфер на технологија, објавува:

Јавен повик за претпријатија -  за соработка (искажување на потреба од техничка / експертска помош) - продолжение
Јавен повик за експерти


GTZ АППРМ ПРОГРАМА за претпријатија


GTZ АППРМ ПРОГРАМА за експерти


Извештај за реализација на GTZ - проектот

врв на страната

 
 
© AППРМ, 2005