Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Календар на настани
 

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

Кеј Димитар Влахов 4,

  1000 Скопје

П. Фах 657

http:// www.apprm.gov.mk

email: apprm@apprm.gov.mk

tel.: +389 (0)2 3120 132

факс : +389 (0)2 3135 494

врв на страната

© AППРМ, 2005