Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП

Export Promotion Training

Ваучерско советување

Тендери

Семинари

Инкубатори

Консултантски услуги

Бизнис средби 11.04.2006

IPA Презентации
Бизнис средби 11.04.2006

08.03.2006
SredbiZanaetciskaKomora.zip
Овој документ е во сопственост на Занаетчиска комора на Македонија и се однесува на Деловните средби со словенечки претпријатија што ќе се одржат на 11.04.2006 год а се организирани од Занаетчиската комора на Македонија во соработка со АППРМ

врв на страната

© AППРМ, 2005