Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП

Export Promotion Training

Ваучерско советување

Тендери

Семинари

Инкубатори

Консултантски услуги

Бизнис средби 11.04.2006

IPA Презентации
Ваучерско советување

29.09.2005
PROGRAMA za vaucersko sovetuvanje_REZIME.pdf
Програма за Ваучерско советување - резиме
28.04.2006
VCS Evaluation Report _МК.pdf
Евалуација извршена од страна на независен странски експерт на пилот фазата во два центри за Ваучерското советување

врв на страната

© AППРМ, 2005