Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП

Export Promotion Training

Ваучерско советување

Тендери

Семинари

Инкубатори

Консултантски услуги

Бизнис средби 11.04.2006

IPA Презентации
Семинари

04.04.2005
Materijal_poslovni_ugovori.pdf
Материјали од семинарот " Деловни договори и техники на комуницирање " оддржан на 29-30.03.2005

врв на страната

© AППРМ, 2005