Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП пребарување

ПУБЛИКАЦИИ

Export Promotion - Обука

Понуда / Побарувачка

Инфо точки

Бизнис План

МСП Опсерваторија

Инкубатори

Инкубатори

Инкубатори во Република Македонија


ПСМ Фондација
Ул. „Архимедова“ бб (Реон 60)
1000 Скопје
тел    (02) 3103 660 факс (02) 3103 675
Е-маил: info@yesincubator.org.mk
web :    www.yesincubator.org.mk

ДЕНИ ИНКУБАТОР Велес
Г-ѓа Искра Данаилова
ул.Раштански пат бб
1400 Велес
тел/факс (043) 225 466
Е-маил: inkubatorveles@mt.net.mk
повеќе ( ... *.pdf 83 KB)


ИНКУБАТОР СТРУМИЦА
Г-дин Никола Трендов
ул. 11 Октомври бб
2400 Струмица
тел/факс (034) 330220
Е-маил: incubatorsr@mt.net.mk
повеќе ( ... *.pdf 46 KB)


ГИЦА ИНКУБАТОР Охрид
Г-дин Стефан Димовски
ул. Железничка 16
6000 Охрид
тел/факс (046) 231 780 и 231 781
Е-маил: gica@mt.net.mk ; filip_son@mt.net.mk
повеќе ( ... *.pdf 36 KB)


БИЛЈАНА ИНКУБАТОР Прилеп
Г-дин Сашо Мургоски
ул. Леце Котески 50
7500 Прилеп
тел/факс (048) 422 142; 422 140
070/772 097
Е-маил:

ИНКУБАТОР ДЕЛЧЕВО
Г-дин Методи Новоселски
ул. М.М.Брицо бб
2320 Делчево
тел/факс (033) 413 300; 413 131
Е-маил: metoinku@mt.net.mk; mnovoselski@mt.net.mk
повеќе ( ... *.pdf 33 KB)


ИНКУБАТОР САСА
Г-ѓа Трајанка Веселиновска
ул. Индустриска бб
2304 М.Каменица
тел (033) 431845; 432066
Е-маил: tveselinovska@yahoo.com
Е-маил: slavili@yahoo.com
повеќе ( ... *.pdf 38 KB)


ТУРТЕЛ ИНКУБАТОР Штип
Г-ѓа Снежана Босовска
ул. Тошо Арсов бр. 36
2000 Штип
тел (032) 390334
факс (032) 391469
Е-маил: tink@mt.net.mk
повеќе ( ... *.pdf 42 KB)


врв на страната

 
© AППРМ, 2005