Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП пребарување

ПУБЛИКАЦИИ

Export Promotion - Обука

Понуда / Побарувачка

Инфо точки

Бизнис План

МСП Опсерваторија

Инкубатори

Инфо точки

Регионални центри во Р.М


Регионален Центар Скопје
Фондација за развој на мали и средни претприемништва

ул. Ѓуро Стругар бр. 15а
1000 Скопје
Директор Светлана Киревска
тел/факс (02) 3239 053 и 3298 065
Моб 070 720 580
Е-маил: recs@recs.org.mk
повеќе ( ... *.pdf 135 KB)


Регионален Центар Велес
Фондација за развој на мали и средни претприемништва

ул.  11-ти Октомври 857
1400 Велес
Директор Анита Самарџиева
тел/факс (043) 212 130
Моб  075 326 667
Е-маил: rcve@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 50 KB)


Регионален Центар Битола
Фондација за развој на мали и средни претпријатија

Бул. 1 Мај бб
7000 Битола
Директор Драган Дамјановски
тел/факс (047) 228 153 и 202 420
Моб 075 677 304
Е-маил: rcbt@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 59 KB)


Регионален Центар Струмица
Фондација за развој на мали и средни претпријатија

ул. 11 Октомври бб
2400 Струмица
Директор Марија Ташева
тел/факс (034) 349 320
моб 071 201 068
Е-маил: rcsr@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 54 KB)


Регионален Центар Куманово
Фондација за развој на мали и средни претпријатија

ул. Илинденска бб
1300 Куманово
Директор Димитар Ташевски
тел/факс (031) 416 102 и 437 050
Моб 078 300 605
Е-маил: razvojku@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 108 KB)

ЕСА Центри

ЕСА Охрид
Фондација за поддршка на претпријатија

Булевар Туристичка бб  (п.фах 129)
6000 Охрид
Застапник Елизабета Петанова
тел (046) 260 187
Моб 070 261 012
Е-маил: esaoh@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 84 KB)


ЕСА Тетово
Фондација за поддршка на претпријатија

Илинденска бб (Блок 87)
1220 Тетово
Директор Салајдин Идризи
тел    (044) 350 960
факс (044) 350 960
Моб  070 224 005
Е-маил: esate@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 48 KB)


Останати

Стопанска комора на Македонија
Димитрија Чупоски 13
1000 Скопје
Координатор Наташа Стојаноска
тел    (02) 3244060  3244035
факс (02) 3244088
Е-маил: mirjana@mchamber.mk
web : www.mchamber.mk

 

Занаетчиска комора Скопје
Битпазарска бр. 12
1000 Скопје
Претседател Никола Петров
тел    (02) 3237 850; 3222 957
факс  (02) 3222 957; 3116 647
Е-маил: info@zkomora.com.mk
snezana.denkovska@zkomora.com.mk 

 

РДИЦ Скопје
Ромски деловен информативен центар Скопје
Гарсија Лорка бр. 15
1000 Скопје
Координатор: Зоран Димов
тел    (02) 2656 901
факс  (02) 3 216 000
Е-маил: rbic@t-home.mk 


М.И.Р. Скопје
Фондација за менаџмент и индустриско истражување
Ул. Орце Николов бр. 147 А/6
1000 Скопје
Извршен директор : Габриела Костовска
тел    (02) 3077 008
факс  (02) 3092 814
Е-маил: mir@mir.org.mk

 

врв на страната

 
© AППРМ, 2005