Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП пребарување

ПУБЛИКАЦИИ

Export Promotion - Обука

Понуда / Побарувачка

Инфо точки

Бизнис План

МСП Опсерваторија

Инкубатори

ПУБЛИКАЦИИ

 • ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕКСТИЛ - водич
 • ПРИРАЧНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА БРЕНДИРАЊЕ - прирачник
 • ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ - прирачник 
 •  Заштита на Интелектуалната Сопственост - лифлет
 •  Помош н МСП за излез на странски пазари - лифлет
 •  Образование и Вештини за Претприемништво - лифлет
 •  Поддршка за МСП на Регионално ниво - лифлет 
 • Поддршка на МСП за Иновации и Истражување - лифлет
 •  Подобрен пристап до Извори за Финансирање - лифлет 


 

 • Програма за помош при усогласување на законодавството за еколошка заштита за мали и средни претпријатија - лифлет
 • Патент - лифлет
 • ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРАВОТО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ - ЛИЦЕНЦА  - лифлет
 • Деловни ON-LINE Бази на Податоци на ЕУ - лифлет 
 • ON-LINE Водич за ИЗВОЗ на стоки во Европската Унија - лифлет
 • EXPORT HelpDesk - Помош при извоз во ЕУ - лифлет
 • Стандарди и сертификати- брошура

врв на страната

 
© AППРМ, 2005