Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП пребарување

ПУБЛИКАЦИИ

Export Promotion - Обука

Понуда / Побарувачка

Инфо точки

Бизнис План

МСП Опсерваторија

Инкубатори

Export Promotion - Обука

Во рамките на “Глобалната недела на претприемништвото„ на 19 и 20 ноември 2009 година во Скопје, се одржа обука на тема:


“Export promotion and internationalization for improving the competitiveness of the Macedonian SME’s”

Целна група на обуката беа консултанти чиј делокруг на услуги се однесуваат на поддршка на македонските МСП во нивните напори за освојување на меѓународните пазари.

На обуката присуствуваа 29 претставници од консултантскиот сектор во Македонија.


Обуката се одржа со поддршка на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, Проектот за градење на капацитетите за создавање на економија базирана на знаење и Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија.


линкови до презентации:

Session 1 - Internationalisation Trends

Session 2 - Growing International Sales

Session 3 - Invest Macedonia

Session 4 - Internet Resources I

Session 5 - Internet Reosurces II

Session 6 - Sub-Supply Oportunities

Session 7 - Partnership with foreign companies

Session 8 - Roadmap 


слики: 

 

врв на страната

 
© AППРМ, 2005