Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

МСП пребарување

ПУБЛИКАЦИИ

Export Promotion - Обука

Понуда / Побарувачка

Инфо точки

Бизнис План

МСП Опсерваторија

Инкубатори

Понуда / Побарувачка

Список на Словенечки компании кои се заинтересирани за соработка со Македонски и компании од други земји

Јануари 2005      ( .pdf 204Kb)
Февруари 2005   ( .pdf 176Kb)
Март 2005           ( .pdf 140Kb)
Април 2005         ( .pdf 148Kb)
Мај 2005             (.pdf 157Kb)
Јуни 2005           (.pdf 132Kb)
Јули 2005           (.pdf 140Kb)
Септември 2005  (.pdf 186Kb)
Октомври -
Ноември 2005
     (.pdf 137Kb)
Декември 2005    (.pdf 122Kb)
Февруари 2006   ( .pdf 152Kb)
Април 2006         ( .pdf 178Kb)
Мај 2006             (.pdf 110Kb)
Јуни 2006            (.pdf 115Kb)
Август 2006         (.pdf 128 Kb)
Октомври 2006     (.pdf 128 Kb)

врв на страната

 
© AППРМ, 2005